DRYCYCLE ger en mycket ren (dubbelfiltrerad) torr och värm luft i stora volymer. Med DRYCYCLE kan du torka din motorcykel fullständigt inom fem till tio minuter, beroende på cykelns storlek och hur stora totalytor det rör sig om. Även om du nyss vaskat med starkt kalkhaltigt vatten erhållas en fläckfri yta. Du behöver inte använda ioniserad eller ränsat vatten. DRYCYCLE skader inte påklistrade märken, stripor eller lackornamenter. När apparaten används, blir luften värmd upp genom att den förs genom fläktmotoren, så att denna motor samtidigt blir nerkyld. När luften skjuts genom munstycket är dens tempratur ungefär tio grader högre än luften i omgivningarna, och den håller en hastighet på 220 kilometer per timma med en volym på nästan 2,5 kubikmeter varje minut! Resultatet är att du mycket effektivt avlägsnar fukt runt bultar, skruvor och på andra svåråtkomliga ställen. Motor/fläktdelen är en höghastighets (24,000 rpm) "Twin-turbin" Ametek industrifläkt med dubbla kullager. Den är också försedd med long-life utbyttbara kolborstar.

DRYCYCLE jämförad med luftkompressor: En luftkompressor genererar kall, fuktig luft som nästan alltid innehåller förorenande rester av olja. Även om luftintaget filtrerats, vill mikroskopiska droppar av olja frigöras från den lubrikation som är nödvändig i en kompressor. Fuktan härstammar från kondensvatten som alltid bildas i komprimerad
luft. Sådana luftkompressorer har et reglerbart högt tryck (typiskt från 80-140 BAR) och ett litet utblåsningsvolym (0,3-0,75 m3/min). Detta medför att kompressorluft regelbundet lägger kvar rustbildande fukt på cykeln även om det mesta av vattnet avlägsnas av lufttrycket. Det finns också risk att det höga lufttrycket ger skada på dekorationer. Också lacken kan förstöras. Konklution: Den förhållandevis låga luftvolym från en kompressor ger en långsam torkning av cykeln, och fukten som blir kvar i luften och avsätts på cykelns yta kan åstadkomma rostbildningar. Oljan i kompressorluften kan också vara skadlig. Med
DRYCYCLE
vill du uppnå en snabbare och effektivare torkning utan risk för skador på cykeln.

DRYCYCLE jämförad med lövblåsare: En lövblåsare ger et lågt tryck och blåser stora mängder ofiltrerad, ouppvärmd och fuktig luft. Stöv och olika partiklar skjuts hela tiden genom en lövblåsare. Även om trycket i luften som avges från en lövblåsare är lågare än från en DRYCYCLE, kan partiklerna i luften skada lack och andra överflater. Billiga
modeller är dessutom ofta typiske lågkvalitetsprodukter med kort estimerad livslängd. Konklution: Den ouppvärmda luften och det låga lufttrycket från en lövblåsare ger en långsammare torkning av din cykel. Lövblåsare drager med sig mycket partiklar och kan skada cykeln.
DRYCYCLE
ger snabbare och mer effektiv torkning utan risk för skador.

DRYCYCLE jämforad med handdukstorkning: Torkning med handduk tar lång tid och är oeffektivt. Ett relativt bra torkjobb kan kräva en till två timmar, och då når du inte in til alla ytor. Hudavskrubbningar och sår på händerna är inte ovanligt under en sådan operation. Konklution: Tork med handduk är långsamt och oeffektivt. DRYCYCLE torkar mycket
snabbare och mer effektivt utan fara för cykeln eller dina händer.

-Framsidan-

-Kontakta oss-

Lasta Brochur PDF